Hovedinnleder: Paul Roberts "The Arts Turn Education Alive"

styreleder Creativity, Culture & Education (UK)

”Kultur forandrer liv. Kreativ læring øker barn og unges trivsel, læringsutbytte og forventninger til seg selv. Økte forventninger er som et selvoppfyllende profeti, elevene blir bedre i alle fag.”

Paul Roberts er en internasjonalt anerkjent strateg og rådgiver på kunst, kultur og kreativitet for barn og unge. I 2006 skrev han rapporten ”Nurturing Creativity in Young People” på oppdrag for det britiske kulturdepartementet, og ble deretter bedt om å iverksette sine egne anbefalinger. Det medførte etableringen av Creativity, Culture & Education (CCE) og de nasjonale programmene Creative Partnerships og Find Your Talent, en enestående satsning på kunst og kultur og kreativ læring for alle barn og unge i Storbritannia.

”Jeg kan med hånden på hjertet innrømme at jeg tidligere har undervurdert hva unge mennesker er i stand til. Gjennom satsningen på kunst og kultur har jeg lært at barn og unge kan få til hva som helst, bare de får muligheten og det gis rom for kreativitet.”

Paul Roberts er hovedinnleder på FKS’ jubileumskonferanse og vil blant annet sette påstanden kunstfagene gjør skolen levende inn i en større kontekst. I en tid da kunnskapspolitikken mest av alt handler om å oppnå gode nasjonale resultater i PISA, vil Roberts vise betydningen av å satse nettopp på de praktisk-estetiske fagene for å sikre at dagens unge kvalifiserer seg til fremtidens arbeidsmarked. Foredraget er på engelsk.

Paul Roberts er styreleder for CCE, og var spesialrådgiver for Kulturdepartementet og Utdanningsdepartementet i Storbritannia i perioden 2006-2010.

 

Hovedsamarbeidspartner:


Paul Roberts

Paul Roberts