Hovedinnleder: Ádám Cziboly "Drama Improves Key Competences in Education"

leder for forskningsprosjektet DICE

5000 ungdommer i tolv europeiske land tar ikke feil. Det EU-finansierte DICE-prosjektet dokumenterer at teater og drama i undervisningen styrker og utvikler viktig nøkkelkompetanse for livslang læring.  

Ádám Cziboly ledet det EU-finansierte forskningsprosjektet “DICE” (Drama Improves Lisbon Key Competences in Education), en to-årig flerkulturell studie av effekten av teater og drama i undervisningen på utvalgte nøkkelkompetanser definert av EU (de såkalte Lisboa nøkkelkompetansene). Tolv land deltok i prosjektet, inkludert Norge representert ved Høgskolen i Bergen, som involverte til sammen 5000 ungdommer i alderen 13-16 år.

Med drama kan man nå kompetansemål som vanligvis ikke nås gjennom tradisjonelle skolefag og kan brukes til å forbedre kvaliteten på utdanning og praksis.

DICE er den første store kvantitative undersøkelsen om drama og teater i undervisningen. Den dokumenterer positive effekter på flere viktige nøkkelkompetanser – inkludert kommunikasjon på morsmålet, entreprenørskap, kulturelt uttrykk og flerkulturell og sosial kompetanse.

Funnene i DICE viser hvor viktig det er med en mer praktisk-estetisk undervisning og bør legges til grunn når ny kunnskapspolitikk og lærerplaner utvikles. Her har evalueringen av Kunnskapsløftet mye å hente.

Ádám Cziboly er strategisk leder for Káva Drama / Theatre in Education Association i Ungarn. Han er psykolog, kulturleder og dramapedagog og har arbeidet for drama i undervisningen både i Ungarn og EU. Han har ledet master-klasser i dramautdanning, bidratt i nasjonale og internasjonale dramaprosjekter. Han har gitt ut nesten 100 publikasjoner innen fagfeltet, inkludert ”The DICE has been cast” som er blitt oversatt til 15 språk.

 

Hovedsamarbeidspartner:


Ádám Cziboly

Ádám Cziboly