Innleder: Kirsti Saxi "Bodøpiloten: En modell for samarbeid om kunst og kultur i opplæringen"

leder for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

Ved å stimulere kreativitet og bruk av estetiske sans i opplæringen, skal vi sammen øke barn og unges motivasjon og interesse for læring i skolene og barnehagene i Bodø kommune.

Bodøpiloten er et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune, Universitetet i Nordland, Nordalnd fylkeskommune og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS). I perioden 2012-2015 skal prosjektet utvikle en modell for samarbeid i Bodø kommune, som kan spres til landets kommuner og fylker.

Kirsti Saxi er leder for KKS som holder til ved Universitetet i Nordland. Hun er utdannet spesialpedagog, har vært utdanningsdirektør hos fylkesmannen i Finnmark og fylkesordfører i Finnmark, samt vara til Stortinget for SV.

 

Hovedsamarbeidspartner:


Kirsti Saxi

Kirsti Saxi