Kunstnere: Rom for Dans "Gode eksempler: KROM - kropp i rom"

performance ledet av Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre

”Hvis man ikke hadde noen kropp, da var det jo ikke noen vits i at vi fantes..?” (elev, 3.klasse)

KROM – kropp i rom i regi av Rom for Dans, ble gjennomført som et kunstpedagogisk prosjekt i 40 skoleklasser fordelt på alle trinn ved 15 Oslo-skoler vinteren 2012. I tillegg hadde 16 studenter fra Skolen for samtidsdans praksis i prosjektet. Rundt 1000 elever deltok, og det hele kulminerte med den bejublede forestillingen [’bæ:re] i Grünerhallen.

Uten forbehold erklærer jeg min kjærlighet til Rom for dans. Eller skal jeg si ROM for alt og alle. Deres grunnleggende filosofi er å være inkluderende, i dialog, utforske gjennom aktivitet. Ingen grenser. Lavterskel inn til profesjonell kunst. (Nina Vestby, lektor)

Under konferansen Kunstfagene gjør skolen levende gjenskaper Rom for Dans den kunstpedagogiske prosessen til dette enestående prosjektet. Ved å vise KROM – kropp i rom som en performance, som en praktisk-estetisk erfaringsutveksling, skapes en større mulighet for å begripe prosjektets enestående potensial. Slik søker vi å fjerne den teoretiske barrieren som skapes i foredrags form og som står imellom konferansedeltakere og den umiddelbare opplevelsen av et unikt prosjekt.

Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre ved Rom for Dans, som nylig mottok Danseinformasjonens ærespris, sto bak ideen og hadde det kunstneriske ansvaret for KROM – kropp i rom. I tillegg deltar danserne Nasser Mhende, Sebastian Tjørstad og Tage Bjørdal Haukeberg.

 

Hovedsamarbeidspartner:


KROM - kropp i rom

KROM - kropp i rom