Innleder: Synnøve H. Amdam "Det skjeve tårnet i PISA - morgendagens skole"

PhD-kandidat i medier og kommunikasjon, Høgskolen i Volda

Der PISA måler det eksisterende, må målet for skoleutvikling være å fokusere på samfunnsbehovene i framtida. Både EU og UNESCO fokuserer nå på hvordan kritisk og kreativ mediekompetanse vil bli en viktig kjernekompetanse for framtidas borgere.

Der PISA måler det eksisterende, må målet for skoleutvikling være å fokusere på samfunnsbehovene i framtida. Både EU og UNESCO fokuserer nå på hvordan kritisk og kreativ mediekompetanse vil bli en viktig kjernekompetanse for framtidas borgere. I Norge har studieprogrammet medier og kommunikasjon i videregående skole blitt en unik arena for å studere nettopp dette. Fokus er på kreativ produksjon, kritisk refleksjon, samfunnsbevissthet og pedagogisk entreprenørskap.

Medier og kommunikasjon synliggjør både mulighetene og behovene for videreutvikling fra grunnleggende digital kompetanse til en mer helhetlig mediekompetanse i morgendagens skole og samfunn, der også en mer allmenn kunstfaglig tilnærming står sterkt.

Gjennom sitt doktorgradsarbeid og samarbeid med prosjektet 'Morgendagens medieprodusenter' (2006, 2012) ved Universitetet i Oslo, studerer Synnøve Amdam ved Høgskulen i Volda lærere, elever og produksjonspraksiser innen medier og kommunikasjon gjennom casestudium og nasjonale spørreundersøkelser.  Der mediekompetanse ellers i den norske skolen har liten plass, representerer denne svært populære hybriden mellom yrkesfaglig og studieforberedende utdanning en læringsarena som ligger tett opp mot det både EU, UNESCO og den pedagogiske medieforskningen utfordrer skolen på. Nemlig å skape motivasjon for læring og danne bevisste samfunnsborgere for morgendagens mediesamfunn gjennom å bruke og videreutvikle elevenes mediekompetanse.

Hovedsamarbeidspartner:


Synnøve H. Amdam

Synnøve H. Amdam