Innleder: Sidsel Hommersand "Barnekonvensjonen gir barn rett til kultur"

seniorrådgiver hos Barneombudet

Art. 31: Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv...

Barnekonvensjonens vern av barn og unges rett til kunst og kultur er ikke så ofte i fokus, men er like forpliktende for norske myndigheter som konvensjonens mer kjente krav.

Barnekonvensjonens artikkel 31 fastslår at barn har rett til hvile, fritid og lek og til å delta i kunst og kulturliv.

Som part i barnekonvensjonen, anerkjenner norske myndigheter 

  • barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.
  • skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter.

Hva betyr dette for kunstfagenes plass i skolen?

Bryter norske myndigheter med Barnekonvensjonen når ikke alle barn får god og kvalitetssikret undervisning i kunstfag?

Sidsel Hommersand er seniorrådgiver med ansvar for arbeidet med barn og unges rett til kunst og kultur hos Barneombudet. Hun har bakgrunn fra teater, film og TV (NRK barneavdelingen).

 

Hovedsamarbeidspartner:


Barneombudet

Barneombudet