Utøvere: Bogstad skole "Gode eksempler: Teater på timeplanen"

ved rektor Ellen Larsen og elever ved Bogstad skole

Dramaundervisning og årlig teaterforestilling med 60 elever på scenen er en del av Bogstad skoles identitet. Vi får et glimt fra Narnia og møte med elever og rektor.

Siden starten i 2005 har Bogstad skole hatt drama på den ordinære timeplanen, og hvert år har de en større teaterproduksjon som de har jobbet med i ulike fag. De leser boka og jobber med tekstforståelse og tolkning i norskfaget, øver inn egne sanger i musikk, og manus bearbeides og tilpasses slik at alle 60 elever får en rolle.

 

"Vi har satt opp Peer Gynt og En midtsommernattsdrøm, så det er ganske avansert. I fjor var det Narnia som sto på plakaten, og i år blir det Ronja Røverdatter."

Bogstad skole har helt siden den var ny hatt drama på timeplanen. I dag er drama en av de ukentlige timene i fysisk aktivitet for femte- og sjetteklassingene. Allmennlærere med dramapedagogisk kompetanse er ansatt ved skolen og sikrer god kvalitet på undervisning og forestilling. En rektor med hjerte for kunstfagene og en teaterentusiastisk assisterende rektor ga grunnlaget for dramasatsingen.

Ellen Larsen har vært rektor ved skolen siden 2005. Hun er faglærer i kunst og håndverk og norsk, og har snart en master i skoleledelse. Hun vil fortelle om hvorfor og hvordan Bogstad skole satser på drama.

På FKS' jubileumskonferanse blir det også glimt fra fjorårets forestilling "Narnia" med tre elever fra Bogstad skole.

 

Hovedsamarbeidspartner:


Bogstad skole: Peer Gynt 2006

Bogstad skole: Peer Gynt 2006

Bogstad skole